Kontakt

Masz pytania, potrzebujesz konsultacji? Chcesz porozmawiać? Chcesz użyć przeczytanych tekstów? Zostańmy w kontakcie! Napisz* do mnie na: how2hr@gmail.com lub znajdź mnie na Linkedin , albo Facebooku. 
*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), chcę Cię poinformować, że jestem administratorką Twoich danych (kontakt do mnie: how2hr@gmail.com). Swoje dane zostawiasz dobrowolnie, przetwarzane one będą jedynie do komunikacji. Twoje dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia lub do czasu, aż sam/a zechcesz je usunąć. Podsiadasz prawdo dostępu do treści pozostawionych danych 😊.